top of page

VentilatSiooni projekteerimine

Ventilatsioonisüsteem on iga hoone lahutamatu osa, mis tagab õhuvahetust ruumis.

Ventilatsioonisüseeme võib liigitada kaheks:


- Üldventilatsiooni korral ventileeritakse kogu ruumi. Üldventilatsiooni võib liigitada omakorda  järgnevalt: loomulik ventilatsioon, väljatõmbeventilatsioon ja sissepuhe-väljatõmbe ventilatsioon.
Arvestades energiakulusid leiab tänapäeval kõige rohkem kasutust soojusagastusega sissepuhke-väljatõmbe süsteem.


- Kohtventilatsioon peab tagama ruumi osa või mõne seadme õhuvahetuse tagamaks soovimatute ainete või osakeste levimist ruumi õhu kaudu.
 

Ventilatsiooni projekteerimine
bottom of page