top of page

teenused

Hoonesiseste tehnosüsteemide projekteerimine

- Ventilatsioonisüsteemid;

- Jahutussüsteemid;
- Küttesüsteemid;

- Soojussõlmed;
- Hoonesisene veevarustus ja kanalisatsioon;

-Erisüsteemid.

Hooneväliste tehnovõrkude projekteerimine

- Kaugküttetrassid ja soojusvõrkude arvutamine;

-Kaugjahutus;
- Hooneväline veevarustus ja kanalisatsioon;

-Sademeveekanalisatsioon ja drenaaž.

Teede ja katendite projekteerimine
Ehitusprojektide ekspertiis

Teostame ehitusprojektide ekspertiise. Kontrollime vastavust seadustele, määrustele ja püstitatud ülesandele. Vajadusel kontrollime arvutuslikult.

Konsultatsioon

Konsulteerime enne projekteerimise algust ning algstaadiumis aitame põhilahendusi paika saada.

Mudelprojekteerimine

Kasutame kaasaegset mudelprojekteerimise võimalustega tarkvara ning saame koostada projekte, mis vastavad mudelprojekteerimise nõuetele.

bottom of page