Eesti English Suomi Русский
 

17. jaanuarist 2011 17. jaanuarini 2012 aitas Herman Inseneribüroo OÜ-l põhivara soetada, turundustegevusi läbi viia ja veebilehte arendada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.

Referentsid

Hoonesisesed tehnosüsteemid

Oleme osa võtnud ja saame olla abiks erineva otstarbega hoonete projektide koostamisel:
- Korterelamud;
- Eramajad;
- Kultuuriväärtusega hooned;
- Büroohooned;
- Serveriruumid;
- Kaubanduspinnad;
- Toitlustuspinnad (sööklad, restoranid, kohvikud);
- Ühiskondlikud hooned (koolid, lasteaiad, muud õppehooned, haiglad);
- Spordihooned
- Tootmishooned (elektroonika tootmine, puidu- ja mööblitöökojad, toiduainete tootmishooned);
- Laohooned;
- Töökojad (rongide depoo, autoremonditöökojad, autopesulad);
- Katlamajad;

Hoonevälised tehnovõrgud

- Eelisoleeritud kaugküttetorustikud;
- Kaugkütte liitumisprojektid;
- Sõidu- ja kõnniteede katendite küte;
- Välis veevarustus ja kanalisatsioon;
- Veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumisprojektid;
- Pumplad.

Teed ja platsid

- Uued tänavad;
- Olemasolevate tänavate taastamine;
- Maanteede mahasõidud ja maanteed;
- Platsid;
- Katendite taastamine.

Oleme koostanud projekte ka järgnevates riikides: Soomes, Norras ja Venemaal.

Projekteerimisel lähtume Eesti, Põhjamaade või SNiP normidest või vajadusel ka teiste riikide normidest.
Elitec